CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

 

PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS I JORNADES

 

 

AUTOR :  Carme Bello, Àngels Borrell ,

TITOL : “Problemas de laminación sobre pergamino: copia de una donación hecha por Eriban, Obispo de Urgel”.

TIPUS DE PARTICIPACIÓ:  Ponent

CONGRES : VIII Congrés de Conservació i Restauració de l’ICOM,

PUBLICACIÓ: SI - 1991 Actes del  VIII Congrés de Conservació i Restauració de l’ICOM,

LLOC València

DATA : setembre de 1990.

 

AUTOR :  Carme Bello, ,

TITOL : “Fitxa de restauració de material d’arxiu”

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : Ponente

CONGRES : IV Reunió Tècnica de Conservació i Restauració de Catalunya

PUBLICACIÓ:  SI-1994

LLOC: Barcelona,

DATA : octubre de 1993.

 

AUTOR :  Carme Bello,Angels Balliu ,Marta Esteve

TITOL : “Retrat de Barcelona  : restauració de diversos gravats “

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : Ponent

CONGRES : V Reunió Tècnica de Conservació i Restauració de Catalunya

PUBLICACIÓ:  Si-1996

LLOC: Barcelona,

DATA : octubre de 1995.

 

AUTOR : Carme Bello, Àngels Borrell , Pep Pascual, Angels Balliu, Marta Esteve, Aitor  Quiner, Gemma Valls, Lourdes Ferrer .

TITOL :   “La restauració dels plànols originals de la Mostra Cerdà”  ,

TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Ponent

CONGRES : V  Reunions tècniques de Conservació i Restauració, organitzades pel Grup Tècnic de Conservació i Restauració, de Catalunya.

PUBLICACIÓ: SI-1998

LLOC: Barcelona

DATA :novembre 1995.

 

AUTOR : Carme Bello,  Àngels Borrell

TITOL :“ Proces de  restauració d’un Còdex  Miscel.lani “,

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : Ponent

CONGRES : VI. Reunions tècniques de Conservació i Restauració, organitzades pel Grup Tècnic de Conservació i Restauració, de Catalunya.

PUBLICACIÓ: SI - 1998 Actes VI  Jornades Tècniques

LLOC: l’Hospitalet (Barcelona)

DATA : novembre  del 1997

 

AUTOR : Carme Bello

TITOL : Preservació de fotografies a l’albúmina

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : VI Jornades  Tèniques de Conservació i Restauració de Catalunya

LLOC: Barcelona

PUBLICACIÓ: SI- 1998-Actes VI  Jornades Tècniques

 

AUTOR : Carme Bello

TITOL :Tractament en massa dels fons hemerogràfics

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : Seminari Tècnic de Conservació i Restauració

PUBLICACIÓ: NO

LLOC: Vall d’Aran-Archiu Istòric d’Aran

DATA : 19-21 de Juliol del 2001

 

AUTOR : Àngels Borrell-Enric Gràcia

TITOL :Degradació del paper per fongs

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : Seminari Tècnic de Conservació i Restauració

PUBLICACIÓ: NO

LLOC: Vall d’Ara- Archiu Istòric d’Aran

DATA : 19-21 de Juliol del 2001

 

AUTOR : Carme Bello

TITOL Preservar per a conservar

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : Novenes Jornades  d’Arxivística de Catalunya

PUBLICACIÓ: SI -2004revista Lligall

LLOC: Roses

DATA : 8.9.10 de maig del 2003

 

AUTOR : Carme Bello-Àngels Borrell

TITOL TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : Jornada sobre : La problemàtica dels fongs en el patrimoni documental

PUBLICACIÓ: SI Generalitat de Catalunya: Dep. de Cultura

LLOC: Barcelona-Arxiu Històric de Barcelona

DATA : octubre del 2004

 

AUTOR : Carme Bello-Àngels Borrell

TITOL La informàtica com a eina de suport a la restauració de fotografies: dues experiències

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : 9enes Jorrnades Antoni Varés

PUBLICACIÓ: SI 9enes Jornades Tècniques

LLOC: Girona

DATA : 14 al 17 de nov. del 2006

 

AUTOR : Carme Bello-Àngels Borrell

TITOL La conservació i la museització de papirs

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

CONGRES : II Jornades de Papirologia

PUBLICACIÓ: NO

LLOC: Tarragona

DATA :  març del 2010

 

AUTOR : Carme Bello-Àngels Borrell

TITOL Proposta de museització de dues butlles de papir del museu de la Catedral de girona

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

JORNADES: III Jornades de conservació –restauració de paper

PUBLICACIÓ: NO

LLOC: Barcelona-Museu Picasso

DATA : 12 desembre  del 2011

 

AUTOR : Carme Bello-Àngels Borrell

TITOL Procés de restauració del Retrat de la mare de l’artista

TIPUS DE PARTICIPACIÓ : ponent

JORNADES: II Jornades de conservació –restauració de paper

PUBLICACIÓ: NO

LLOC: Barcelona-Museu Picasso

DATA : 27 de febrer del 2013

 

 

 

 

 

CONFERENCIES IMPARTIDES

 

 

 

Carme Bello, Àngels Borrell , Pep Pascual, Angels Balliu, Marta Esteve, Aitor  Quiner, Gemma Valls, Lourdes Ferrer

Conferencia: Restauració dels plànols originals de la Mostra Cerdà

Barcelona del 1995- Grup Tècnic de Conservadors i restauradors

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Restauració d’un còdex miscel.lani : Avicena

Andorra-1995-Arxiu Nacional d’Andorra

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Conservació de pergamins

Vall d’Aran-juliol 2000-Universitat Occitana d’Estiu

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Museus : preservació dels seus arxius

Barcelona octubre del 2003-Museu Maritim de Barcelona

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: llibre del MOSTASSAF de la Universitat Forana de Terrassa .- 1580-1658

Terrassa setembre del 2004- Arxiu Històric de Terrassa

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: La lluita integral contra els fongs en els arxius: prevenció i actuació

Barcelona abril 2004- Arxiu Històric de Barcelona

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Actuació en cas de desastres

Barcelona octubre 2005- Diputació de Barcelona

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Els llibres de crims de la Ciutat de Lleida

Lleida febrer 2007- Arxiu Històric de Llieda

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Causes de desgradació del patrimoni bibliogràfic i documental : condicions per a la seva conservació

Mataró -2007- Arxiu Històric de Mataró

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Els documents d’arxiu com es conserven

Barcelona octubre 2009- Associació d’Arxivers de Catalunya

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Emmarcament: protecció de l’obra gràfica

Badalona 2010-Associació d’emmarcadors

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Processos de restauració : obra gràfica i documental

Bellaterraa 2010- UAB-ESAGED

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: La conservació curativa en material gràfic

Tortosa 2010- Escola d'Art i Disseny de Tortosa.

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Tot el que es considera patrimoni ha de ser objecte museístic?

Barcelona-2011- Museu Picasso

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Elements en els quals en hem de fixar quan adquirim obrad’art sobre paper

Barcelona-2011- Centre d’Art

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Procés de restauració d’un llibre del Nepal : Agastyabodhisatvadharmavidhi (segles XVIII-XIX)

 escrit en sànscrit

Montserrat octubre 2015- Museu de Montserrat

 

Carme Bello i Àngels Borrell

Conferencia: Criteris d’intervenció en l’obra gràfica de Picasso

Caldes d’Estrach febrer del 2016-Fundació Palau

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’I+D FINANÇATS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES

 

 

 

- TITOL DEL PROJECTE :  ACES 98 -  41/4  Detecció i identificació de desinfectants remanents amb alt poder toxicogènic
  que han estat utilizats en el tractament del fons de reserva de la biblioteca de la Universitat de Barcelona

- FINANÇADA PER :  Direcció General de Recerca de la Generalitat  de Catalunya.

- ENTITATS PARTICIPANTS :  Universitat de Barcelona

- DURACIÓ DES DE : septiembre 1998  FINS diciembre 1998

- INVESTIGADOR  PRINCIPAL:  Gemma Campo

 

- TITOL DEL PROJECTE : L’escriptura i el llibre a catalunya dels segles IX al X

- ENTITATS PARTICIPANTS  :  Universitat Autònoma de Barcelona

- DURACIÓ DES DE: 1996  FINS 1999

- INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Jesús Alturo

 

- TITOL DELPROJECTE :  L’escriptura i el llibre a catalunya dels segles XI al XIII

- ENTITATS PARTICIPANTS :  Universitat Autònoma de Barcelona

-  DURACIÓ DES DE: 2000   FINS: 2002

- INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Jesús Alturo

 

- TITOL DEL PROJECTE : “ La Cultura y la Educación en la Catalunya Medieval”

- ENTITATS PARTICIPANTS :  Universitat Autònoma de Barcelona

- DURACIÓ DES DE: 2000   FINS: 2002

- INVESTIGADOR  PRINCIPAL: Jesús Alturo

 

- TITOL DEL PROJECTE : “ Materiales industriales no tóxicos y reciclables en la realización y presentación de la obra gráfica “

- ENTITATS PARTICIPANTS  :  Universitat  de Barcelona

- DURACIÓ DES DE: 2001   FINS 2003

- INVESTIGADOR  PRINCIPAL:  Mª Rosa Vives Piquè

 

 

 

 

 

 

 

 

© RESTAURACIÓ D'OBRA GRÀFICA ESTUDI B2 S.L. · Av. Meridiana 175, En-3 · 08026 Barcelona (Spain) · Tel/Fax 934 367 348 · estudib2@estudib2.com

Queda prohibida la reproducció total o parcial de la website i tot el seu contingut sense permís dels autors.